vector24.ro

Asigurările de care ai nevoie.

Reclamații

Stimate Client,

Societatea Comercială Vector Broker de Asigurare Reasigurare SRL, cu sediul în București, str. Ienăchiță Văcărescu nr. 60, sector 4, reprezentată legal de domnul Dan Dumitrescu, în calitate de Director General, persoană juridică română de drept privat, își desfășoară activitatea de broker de asigurare în România în conformitate cu legislația română în domeniu sub supravegherea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor fiind înscrisă în registrul brokerilor de asigurare la numărul RBK-195 începand cu data de 9.02.2004.

În conformitate cu contractele de intermediere încheiate cu Societățile de asigurări autorizate de instituția de supraveghere să încheie polițe de asigurare, SC Vector Broker de Asigurare Reasigurare SRL este abilitată să emită oferte și polițe de asigurare, poate încasa contravaloarea primelor de asigurare și a ratelor de primă și nu are competențe pentru a regulariza eventualele daune și a plăti indemnizații cu titlul de despăgubire.

Pentru orice petiție la adresa societății noastre sau a reprezentanților ei, decurgând din activitatea de intermediere în asigurări, vă puteți adresa la reclamatii-sesizari@vectorbroker.ro, pe site-ul vectorbroker.ro sau Autorității de Supraveghere Financiară.

Vă informăm că în conformitate cu Legea 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor (rectificare, actualizare, blocare, ștergere a datelor incomplete sau inexacte) și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți, pe motive legitime, prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți transmite o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa menționată în prezenta notă de informare. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Va mulțumim pentru interesul acordat.

Dan DUMITRESCU, Director General

Asigurători